Asko Nummelan blogi

Nuoruuden aktivointi

Miten säilyttää itsemme nuorekkaana ja jopa nuorentua. Säteile ja hehku.

Nuorekkuus on monelle meistä melko yleinen haave ja silti jotain sellaista, mitä ei oikeasti voi olla olemassa. Ajatellaan, että nyt on menossa vuosisadan huijaus. Silti nuorekkaana pysyminen on lähes jokaisen ihanne pitkin elämää ja ihailemme nuorekkaita henkilöitä.

Paljastan nuorekkuuden salaisuuden KevätFiilis -tapahtumassa 25.3.2018 klo 14.00-14.30 Turussa pitämässäni esitelmässä. Tiedän, että nuorentumiseen liittyy paljon epäilyä.

Vakuutan, etten puhu Sinulle palturia ja vie aikaasi turhan vuoksi. 

Tantralla parempaa vointia

Lue teksti ja murra ennakkoluulojasi Tantran suhteen.

Hei olen Asko Nummela, yksi Suomen median tunnetuimmista tantrakonsulteista. Olen konsultoinut kaikenikäisiä ihmisiä, opiskelijoista tohtoreihin, Suomesta Brasiliaan, eli toimin myös kansainvälisesti teeman parissa ja asiakkaita on ollut lähes 30 maasta.

Johdatan Teidät nyt tantran maailmaan ja riisun myytit tantran ympäriltä. Tantra on turhaan herättänyt Suomessa ristiriitaisia tuntemuksia muutamien poikkeustapausten vuoksi. Haluan oikaista tantrasta syntyneitä vääriä käsityksiä ja toivon, että tutustut julkaisemiini materiaaleihin tai osallistut pitämiini tilaisuuksiin.

Totuus koskettaa

Jos ihminen haluaa kertoa totuuden, onko maailma valmis uskomaan häntä?

MOi

Mikä onkaan mielenkiintoisempaa kuin kuulla ja lukea muiden kokemuksia jostakin sellaisesta selittämättömästä asiasta, joka on joskus sattunut myös omalle kohdalle? Tunsitko itse silloin pelkoa? Olitko hämmentynyt? Oliko kokemus aivan luonnollinen ja helposti selitettävissä oleva?

Koemme usein vastakkainasettelua sisäisen maailmamme ja rationaalisen ajattelun välillä – yleisesti hyväksytyn ajattelutavan tukiessa vanhassa ja perinteisessä pysymistä. Mutta kenen etu se loppujen lopuksi on?

Usein julkisessa keskustelussa vastakkain asettuvat tiede ja ihmisten omat kokemukset. Vaikka tiede on alun perin syntynyt pohtimaan maailmankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa, me emme ole pystyneet selvittämään sitä vielä tähän mennessä. Mutta aistiiko ihminen enemmän kuin tiede pystyy todentamaankaan?

”Ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: Niihin, jotka kulkevat edellä ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka kulkevat perässä ja arvostelevat."

Filosofi Lucius Seneca

Copyright Numfidea / Asko Nummela 2018